Loodna vald asub Rapla maakonnas. Valla suurus on 282 km2. Haritavat maad 635l ha, metsamaad 15146 ha. Elanike arv 1294. VaIla haldusterriooriumil on 14 küla. Neist Sipa, Laukna ja Teenuse on endised majandi keskused, kus elab 2/3 valla elanikkonnast. Keskmine asustustihedus on vaid 4,5 inimest 1 km2 kohta. Loodna vald kui omavalitsuslik haldusüksus on loodud 1990. aastal. Ajalooliselt on vald kujunenud Märjamaa ja Kullamaa valIa äärealadest. Vallavalitsus asub Sipas ajaloolises magasini aidas.

Aadress:
Sipa sjk.
Loodna vald
Raplamaa

telefon (248) 21 418
fax (248) 25 418
Vallavanema GSM (256) 417 63
e-mail: loodna@estpak.ee