Raikküla rituaalid

Kivispiraali rituaal    Kiviringi rituaal

    Arnold Keyserlingi filosoofilises õpetuses on oluline koht ilmakaartel. Järgnevalt tutvustame kahte Tarkuse Koolis õpetatavat rituaali, mille puhul võetakse arvesse ilmakaari. Esitatud kujul on neid õpetanud Keiserlingid Raikküla seminaridel. Kirjeldused tuginevad 1995. a. Raikkülas peetud Tarkuse Kooli seminari materjalidele. Neid rituaale võib vaadelda kui koduse psühhoteraapia meetodeid, või kui mängu, sõltuvalt meid ajendavate probleemide tõsidusest.
 
 

Kivispiraali rituaal

    Antud rituaali eesmärk on lahti saada kõigest koormavast hinges ning selle vastu võtmine, mida tegelikult vajatakse oma eluteel. Rituaali võib läbi teha nii üksi kui ka terve rühmaga koos.
    Kividest laotakse spiraal, mis koosneb kolmest keerust ja avaneb läände. Spiraal on päripäevaline (kui alustada liikumist keskpunktist); sinna sisenetakse läänest ja liigutakse vastupäeva keskpunkti poole. Spiraalist lahkutakse päripäeva liikudes. Spiraalikeeru laius on selline, et kaks inimest mahuksid veel teineteisest mööda minema.
    Orienteeritus ilmakaarte järgi tähendab seda, et kõike mittevajalikku kahandatakse vastupäeva liikumisega ja antakse ära lääne ilmakaarde, vajalik võetakse aga vastu idast ja seda kasvatatakse päripäeva liikumisega. Keiserlingid kasutasid rituaali saatmiseks shamaanitrummi, kogu rituaali kestel korrati mantrat OM-AH-HUM.

    Rituaali ajal osavõtjad sisenevad ükshaaval spiraali ning keskpaiga poole liikudes antakse iga sammuga ära midagi liigset ja koormavat, mis on takistuseks eluteel - paha tuju, mured, kartused, probleemid, haigused jne. Olles jõudnud spiraali keskpaika, pöördutakse algul näoga läände ja saadetakse mõttes kõik liigne, koormav ja negatiivne lääne ilmakaarde, seejärel pöördutakse ida suunas ning võetakse sealt vastu seda, mida kõige enam vajatakse oma eluteel – valgust, tarkust, päikest, universumi jõudu jne. Spiraali mööda tagasi minnes kasvatame kõike saadut iga sammuga. Tagasiteel kohtume teistega – neid võime kallistada, sest üksteisest möödudes ei tohi spiraalist välja astuda.
 
 

Kiviringi rituaal

     Universumi ühe või teise jõuga kontakteerumist hõlbustab kindlasse ilmakaarde pöördumine. Raikküla seminaridel õpetasid Keyserlingid rituaali, mille aluseks on indiaanlaste teadmised ilmakaartest. Lühidalt on see järgmine.
    Idas on tuli, ilmutus, valgustus, teadvelolek, lootus ja avatus. Idast võib paluda uuenemise valgust, valgustust. Asetunud seljaga itta, võib küsida: milline on minu tulevik? Mis tuleb mínu poole?
    Läänes paikneb tahe, vabanemine ja mineraalne maailm, sest nagu idast tõuseb päike, nii võib öelda, et läänest tõuseb maa. Läände tehakse ennast tühjaks, sinna antakse kõik mured - seeläbi tuleb vabanemine. Läänekaare väe poole pöördutakse küsimusega: kuidas leian oma vabanemise jõu? Kuidas leian iseenda? Sealt võib paluda tahtmise jõudu.
    Lõunas on iseenda kiirgav hing, süütus, usaldus, samuti taimne maailm. Sinna võib pöörduda küsimusega: mida ma endas usaldan? Mida endas usun? Võime paluda usalduse ja süütuse väge - see aitab meil unustada, et oleme teinud vigu ja möödalaskmisi.
    Põhjas paikneb tarkus, selgus, mõtlemine ja loomne maailm. Kesköös Põhjanaelale keskendudes mõistame kõike. Põhjast saab paluda appi tarkuse ja selguse väge. Võib küsida: mis on minu jaoks vältimatu?
    Kagus on vaim, seal on meie esivanemad, inimkonna teerajajad vaimne perekond - need, kes on meile kinkinud
kultuuri. Kui teadvustame endale suhte mõne olulise esivanemaga võime ka ise saada lüliks "kuldses ketis". Esivanemate poole pöördudes  tänatakse neid ja palutakse, et nad oleksid vaimus meiega aitamaks meil leida oma teed, et "kuldsesse ketti" võiks lisada veel ühe lüli. Võib küsida: kes mind aitab?
    Loodes on tundmine, seal on kosmilised abilised, inglid, kes aitavad ehitada silda lõpliku ja lõputu (igavese) vahele, kes seostavad meie ja kosmilist maailma. Nende poole pöördume, kui soovime mõista oma tõelisi soove, leida kaduvuses igavest.
    Edelas on keha, elementaarjõud,  sealt ammutame õnnestumist ja tervist. Elementaarjõud ilmutavad end haldjate, päkapikkude või trollide näol. Elfid on haldjad, kes on rõõmsad tantsijad. Feed on veehaldjad, kes annavad vaprust. Päkapikud on mõtlejad, kes aitavad probleeme lahendada. Trollid aitavad leiutada kõike vajalikku. Neilt võib küsida: kuidas saan säilitada oma jõudu?
    Kirdes on tajumine, seal asuvad kosmilised täidesaatjad ja tegude inspireenjad - muusad. Nad aitavad kaasa, et meie teod saaksid kaastööks ülemaailmses taieses. Neilt võib küsida: kuhu viib minu tee?

    Rituaali tegemisel on vaja paika panna ilmakaared. Raikküla mõisa pargis on selleks tehtud ring kaheksast kivist, mis on asetatud ilmakaarte järgi; üks kivi on paigutatud ringi keskele, et hõlbustada orienteerumist.
Rituaali alustatakse idast ning liigutakse päripäeva ühe kivi juurest teise juurde. Ilmakaarde pöördumisel (küsimuse esitamisel) ollakse selle poole seljaga kuni vastuse saamiseni. Niisiis ollakse idakaare jõudude poole pöördumisel tegelikult näoga lääne suunas. Rituaali võib teha nii ühiselt kui üksi.
    Kodus võib ilmakaarte poole pöörduda näiteks ümmarguse laua ääres, olles eelnevalt ilmakaared toas kompassi abil paika pannud.
 

    Kirjeldatud rituaalidega samasse rühma võib paigutada indiaanlastelt pärineva puudega suhtlemise rituaali.