Arnold Keyserlingi loeng Tallinnas 30. mail 1997.a.

    Loengu põhiideed on üles märkinud Inna Feldbach.


Siit jõudis maailma Raikküla vaim. Raikküla mõis, kus elas aastatel 1907-1918 Hermann von Keyserling.

    Kas filosoofia saab olla kasulik? Tegeldes selle küsimusega leidis mu isa, et eestlastel oleks võimalik siin kaasa rääkida, viies maailma Raikküla vaimu. See ei ole ei psühholoogia ega religioon; pigem teadmine, et tuleb õppida tundma looduse keelt. Sellest minugi eriline huvi loodusteaduste, psühholoogia ja sotsiaalteaduste puutealade vastu.
    Viimase sajandi jooksul on sügavalt muutunud matemaatika struktuur. Ratsionalismiajastu algul ütles Galilei, et looduse raamat on kirjutatud matemaatika keeles, millest aga ei saa aru need, kes ei mõista geomeetrilisi kujundeid. Sel sajandil on kirjutatud uus, looduse matemaatika, mis ei toetu Eukleidese geomeetriale - see on kaose matemaatika. Ükski mägi pole koonus,  ükski sõõr ei ole ring ja horisontaalseid jooni pole olemas. Selle maailmamõistmise alus on iseorganiseerumine, iseendaks saamise tung. Kaos ei ole seadusteta, ta loob seadusi, sest põhineb attraktoritel. Meis kõigis on tung luua korda ja igatsus mõttekuse järele. Igaüks peab ära tundma, mis on tema kaos, et luua sellest kosmost. Kosmos ei ole kaose alus, kaose attraktorid on kõiksuse alus.
    Tänapäeval näib elu minevat üha mõttetumaks. Tulevikus on tööd ainult 1/5 inimkonnast. Mida teevad teised? Järjest tähtsamaks saavad alad, millel tegutsedes teenitakse, aidatakse teisi inimesi. Selleks on aga vaja sügavamaid teadmisi aborigeensetest kultuuridest. Kõrgkultuuridele käsitamatuks jäävad nähtused on neile enesestmõistetavad. Paavst Johannes XXV, kes sede mõistis, kirjutas 1958. a.: "Tõe kiired on veel kättesaadavad rahvastele, kes pole jõudnud oma kõrgkultuurini."
     Elu rajaneb energia merel ja seda energiat tuleb tajuda ja läbi elada. Kui inimene seda ei taju, pole ta terve. Inimeses on kolm energeetilist subjeki: kõhus - ise(sus), laubal kulmude vahel - sotsiaalsus ja südames - olemus. See on Hiina ja kogu Kagu-Aasia filosoofia põhialus. Euroopas nimetati neid teadmisi esoteeriliseks. Aafrikas on nad enesestmõistetavad. Aafrikale ja islamile on ühine õpetus sellest, et Jumal annab inimesele enne inkarneerumist ülesande. Riituste kaudu püütakse jõuda nende ülesannete meenutamiseni.
    See on õnnetus, et maailm ei tegele oma surnud esivanematega ega otsi nendega kontakti. Kuid sellest kontaktist ainuüksi ei piisa. Tuleb tunnetada loodust. Siin täiendab aafriklasi Ameerika indianlaste tarkus. Ilmakaared ühendavad meid teatud jõududega. Raikküla rituaalid põhinevad indiaanlaste teadmistel ilmakaartest.
   Kui sul ei ole lootust - asetu seljaga Itta;
   kui sa ei suuda otsustada - sea selg Lääne poole;
   kui oled kaotanud usalduse v6i süütuse - suuna end Lõunasse ja suhtle puudega;
   kui koged ellujäämise raskusi (praktilise elu hädasid) - võta suund Põhja.
   Nii omandatakse võime pöörduda ilmakaarte poole ka ilma ühisriitusteta.
    Oma ettemääratuse, ülesande teadmist nimetavad indiaanlased ja aafriklased meditsiiniks. Ühes suguharus saab ema kolmandal raseduskuul teada, mis on ta lapse eluülesanne. Sellele vastavalt pannakse inimesele nimi. Näiteks aafriklase Malidoma nime tähendus on "see, kes teeb vaenlasi sõpradeks". Malidoma rööviti lapsena katoliiklaste poolt ja preestrite seminaris elades pidi ta unustama oma keele ja kombed. Kui ta pärast isolatsiooni oma suguharu juurde tagasi pöördus, ei võetud teda enne vastu, kui ta oli läbi teinud täieliku pühitsusrituaali, mis on ette nähtud kõigile suguharuliikmetele 12-aastaselt. Selle tähtsamad osad on kontakt taimedega ja  pimedas sügavikus veedetud öö, mil tuleb läbi elada surmajärgne kogemus. Paljud ka surevad sel ööl.
    Ei ole õige öelda, et niisugused kultuurid on animistlikud. Päike ei ole seal Jumal, päike on päike ja ta on elav. Kuu on kuu ja jõgi on jõgi. Nad kõik on elusolendid. Kui me oleme seisundis, kus me nende olenditega suhtleme, saame abi. Siis pole vahet, kas oled aednik või kirjutad raamatuid, tähtis on mõista vaimu ja looduse sidet.
    Niisiis on igaühel oma meditsiin. Kuidas selle jälile jõuda? Vanim meetod on astroloogia. Astroloogias väljendub me olemise mõte, sest horoskoop kajastab meie psüuhika struktuuri. Üks põhialuseid on ka muusika.
    Teadmine, mis oma ülessannet tunnetades saavutatakse, eeldab keha olemasolu. Selle teadmise alus on sisemine tühiolek. Ainult tühjana on võimalik ilmutust vastu võtta. Kui suhtuda kehasse vajaliku tähelepanuga, näitavad meie haigused, milline peab olema järgmine samm. Helid tunglevad harmoonia poole, värvid - ilu poole. Need ideaalid ei ole kauged ega isegi vaimsed asjad, nad on meie kehaga kaasa sündinud. Me peame oma organeid täiuslikumalt kasutama õppima. Lõppeesmärk on ühtsuse, ühenduse loomine. Üks ühendus on näiteks abielu. Loomariigis eelneb sellele alati oleluskonflikt. Sõprus on suutlikkus aktsepteerida teistsugust, rõõmustada selle üle, et teine ei ole selline nagu sa ise. Lugupidamisele võõra vastu on pühendatud UNESCO kongress.
 Nimetaksin paari viimase aja tähelepanuväärsemat raamatut: "The War of  Civilisations" kõneleb sellest et Bosnia, islamimaailma ja India konfliktikolletes on  tegelikult tegu kultuuride sõjaga. Nii juhtub siis, kui oma kultuuri peetakse ainuõigeks. Teine raamat kannab pealkirja "Globaliseerumise lõks" ja kõneleb sellest,  et viimastel aastatel on maha kantud paljud eneseteostusvõimalused, inimestel pole  võimalik oma teadmisi rakendada. Ei ole enam töökohal õppimise võimalusi (õpipoisi  ja sellipõli). Siin saavad jälle appi tulla aborigeenide kogemused. Vaimne abiandmine  on tänapäevamaailmas tähtsamgi kui punane rist. Igaüks mõelgu, kuidas teha seda  oma kutsealal. Elukutsed peavad jälle muutuma kutsumusteks.
     Väga tähtsaks pean ma qi gongi harjutusi. Qi energiat, mis on kõige aluseks,  võib õppida teadvuse kaudu kätega juhtima. Aborigeenidelt peaks õppima nii kehalisi  harjutusi, hingamist kui ka nägemusreise. Iga unenägu on informatsioon. Ent ainult siis, kui ma usun, et olendid saavad mind aidata, aitavad nad mind. Kui pidada seda  mänguks nagu tihti tehakse, siis abi ei saa. Ameerikas on praegu tähtis suund nimega human potential movement, mis põhineb  veendumusel, et inimene on võimekam kui oletatakse. Tähtis on transspersonaalse  psühholoogia koolkond. Iirimaal tegeldakse palju kelti vaimu uurimisega, mis oli pikka aega kristluse surve all.
    Kõiki neid oskusi on eriti vaja neile, kelle kutsumus on aidata teisi inimesi.